Γενικό service σε BMW x2

Ολοκληρωμένο service σε BMW x2 με την εγγύηση της BOSCH ΒΕΓΟΣ