Οδική Ασφάλεια

H οδική ασφάλεια αφορά όλους τους πολίτες, επομένως όλοι πρέπει να βοηθήσουν να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι. Παρόλο που τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα ήταν αποτελεσματικά, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων παραμένει ανεπίτρεπτα υψηλός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,3 εκατομμύρια τροχαία ατυχήματα ετησίως προκαλούν 40.000 θανάτους και 1,7 εκατομμύρια τραυματισμούς.

Η συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου θεωρείται η κυριότερη αιτία θνησιμότητας: ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών, κούραση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους κλπ. Το πρόβλημα αυτό τονίζεται ολοένα περισσότερο σε ολόκληρη την ΕΕ και προτείνεται ένας φιλόδοξος στόχος: μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% ως το 2010. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα απαιτηθεί συστηματική προσέγγιση του θέματος.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια παρέχει ορισμένες βασικές κατευθύνσεις: ενθάρρυνση των χρηστών του οδικού δικτύου να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνη στάση (καλύτερη συμμόρφωση στους ισχύοντες κανόνες, αλλά παράλληλα καλύτερη αστυνόμευση της εφαρμογής των κανόνων με σκοπό τον περιορισμό της επικίνδυνης συμπεριφοράς), βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων με την ενίσχυση της τεχνικής προόδου, βελτίωση της οδικής υποδομής με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται είναι η συγκέντρωση και η ανάλυση των δεδομένων για τους σωματικούς τραυματισμούς που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα,καθώς και η έρευνα για την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων. Για να επιτύχουν οι πρωτοβουλίες, είναι σημαντικό να αναλάβουν ευθύνες όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, βιομηχανία, εταιρείες μεταφορών και ιδιωτικοί χρήστες). Το πρόγραμμα δράσεως προτείνει να προσυπογράψουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας.

κάντε κλικ εδώ και ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις εξελίξεις στην οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση