Έλεγχος & Επισκευή Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος στα επιβατικά αυτοκίνητα βασίζεται στους εγκεφάλους ελέγχου, όπως ο FSA 560 και συμπεριλαμβάνει μια σειρά από ελέγχους στον κινητήρα και στα συστήματα ανάφλεξης και ψεκασμού. Παράλληλα με το service του αυτοκινήτου, πολλές φορές ένας ηλεκτρονικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε την καλή απόδοση των συστημάτων αλλά και την συμπίεση του κινητήρα. Επίσης μπορούμε να ελέγξουμε την λειτουργία όλων των αισθητήρων του οχήματος με παλμογράφο.

Το συνεργείο BOSCH CAR SERVICE «Ηλίας Βέργος & Σία ο.ε»  διαθέτει τον εγκέφαλο ελέγχου της νέας γενιάς, τον οποίο η Bosch παρουσίασε πολύ πρόσφατα τον FSA 720/740. Η συσκευή αυτή είναι απλά καταπληκτική αφού δίνει πάρα πολλές δυνατότητες μέτρησης τιμών όλων των αισθητήρων αλλά και σύγκρισης αυτών των τιμών με προδιαγραφόμενες τιμές που δίνει ο κατασκευαστής.

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος στα σημερινά αυτοκίνητα μάς βοηθάει να λύσουμε προβλήματα βλαβών που σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να χάσουμε αρκετό χρόνο σε δοκιμές και ελέγχους. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος συμπεριλαμβάνει :

  • Έλεγχο συμπίεσης κινητήρα
  • Πολυμετρικό έλεγχο
  • Ηλεκτρονικό έλεγχο
  • Ανάλυση κινητήρα.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται προγράμματα :

  • Παλμογράφου
  • Έλεγχο σήματος CAN
  • Ελέγχου ανάφλεξης

Η προληπτική συντήρηση και ο έλεγχος ενός αυτοκινήτου το κάνει πιο αξιόπιστο με την πάροδο του χρόνου αλλά και ασφαλές. Στο συνεργείο BOSCH CAR SERVICE «Ηλίας Βέργος & Σία ο.ε» μπορείτε να λύσετε προβλήματα παλαιάς αλλά και νέας τεχνολογίας σε αυτοκίνητα όλων των τύπων και κατασκευαστών.