Πωλήσεις Ανταλλακτικών, Μπαταριών & Υαλοκαθαριστήρων

Οι πωλήσεις ανταλλακτικών σε μια περιοχή όπως η Καισαριανή και ευρύτερα αυτής έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα κάλυψης των αναγκών του συνεργείου αλλά και των συναδέλφων μηχανικών όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για την άμεση επισκευή κάποιου αυτοκινήτου, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από το δίκτυο των εμπόρων της περιοχής.

Η διανομή και η επισκευή αυτοκινήτων - οχημάτων είναι θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος για όλους του Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, κάτι που προσπαθεί να βάλει σε τάξη ο νέος κανονισμός 1400/2002. Ο νέος κανονισμός αναλύει θέματα αγοράς, αλλά και θέματα που αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων, καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το συνεργείο μας έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί γνήσια ανταλλακτικά ή εφάμιλλα της Bosch στις καθημερινές εργασίες, κάτι που μαζί με την εμπειρία μας εγγυάται την ποιότητα των εργασιών, αλλά επιπλέον να διαθέτει αυτά τα ανταλλακτικά σε άλλα συνεργεία.

Η συνεργασία μας με τις διάφορες εταιρείες και αντιπροσωπείες έχουν πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη και φυσικά την καλή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου.